Informácie pre políciu, prokuratúry, súdy, SIS a iné

Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky neposkytuje nikomu žiadne informácie o dlžníkoch a neplatičoch ani na základe písomnej žiadosti. Preto Vás žiadame aby ste sa zaregistrovali pomocou bezplatnej registrácie a tak získali prístup k informáciám v systéme centrálneho registra dlžníkov tak, ako to už urobili niektoré štátne inštitúcie, policajné zložky, prokuratúry, súdy a ďalší. Systém registra dlžníkov je šifrovaný automatický systém, ktorý zaručuje bezpečnosť prenesených informácií a preto vylučujeme akýkoľvek ich únik. Štátne orgány pri bezplatnej registrácií taktiež musia uviesť svoje kontaktné údaje a linky vo vlastníctve danej organizácie.