Register dlžníkov

Register dlžníkov je najväčší národný zoznam dlžníkov. Register dlžníkov umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a firiem.

Najväčší register dlžníkov

Register dlžníkov sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov vrátane dostupných registrov štátnej správy, veľké škály externých databáz dlžníkov a celý rád podporných registrov k získaniu čo najviac relevantných údajov pre určenie bonity dlžníka a ceny ponúkanej pohľadávky za dlžníkom.

Dokonalá kontrola

Register dlžníkov zajisťuje tú najdokonalejšiu kontrolu pred vznikom dlhu. Register dlžníkov zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok, či odhad stanovení skutočnej ceny ponúkanej pohľadávky za dlžníkom veriteľom.