Moje záväzky a bonita

Jedná sa o unikátny systém umožňujúci nazerať pravidelne po dobu 5 rokov na svoje vlastné záznamy a dlhy, ktoré sú evidované v registroch k Vašej osobe po celom svete. Systém zhromažďuje najmä negatívne informácie k Vašej platobnej morálke, ale v mnohých smeroch vykazuje k vašej osobe aj pozitívne záznamy.

V tomto on-line systéme sa s predstihom dozviete o prípadnom zápise Vášho záväzku do databáze, a pokiaľ ho včas vyriešite, k tomuto zápisu vôbec nemusí dôjsť. Aj neskoršie zaplatenie záväzku v databázach zanechá informácie o problémovej transakcii a preto je dôležité kontrolovať si včas informácie k svojej osobe.

Služba "Moje záväzky a moja bonita" umožňuje bezplatne generovať Výpisy o Vašej bezdlžnosti a tým ušetríte za mnohé poplatky v rámci jednotlivých žiadosti o vystavenie Potvrdenia o bezdlžnosti.

O túto službu si požiadate pomocou základnej registrácie, ktorá je spoločná pre všetky subjekty a potom stačí už len objednať daný program. Po zaplatení malého poplatku Vám bude umožnený vstup do systému. Vďaka tejto službe sa môžete sami vyjadriť k svojmu záväzku voči banke, alebo inštitúcií apod. Vaše stanovisko môže zohľadniť k prípadnému záznamu, ktorý jej bráni v ďalšej spolupráci.