Potvrdenie o bezdlžnosti

Potvrdenie o bezdlžnosti“ je písomný doklad preukazujúci Vašu platobnú bezúhonnosť v národných i nadnárodných databázach dlžníkov. Pomocou výpisu zistíte, či je evidovaný Váš dlh voči bankám, obchodným spoločnostiam, úverovým a leasingovým spoločnostiam alebo štátnej inštitúcii.

Potvrdeníe o bezdlžnosti môže žiadať fyzická ako aj právnicka osoba.

V prípade, že si chcete priebežne kontrolovať svoje vlastné záväzky, doporučujeme využiť službu „Moje záväzky“.

O výpis si požiadáte cez základnú registráciu, ktorá je spoločná pre všetky subjekty a potom stačí si vybraž službu a tak získať potvrdenie behom niekoľkých minút, (alebo si ho môžete nechat zaslať poštou - služba nie je zatiaľ v SR zriadená).