Prístup do registra dlžníkov

Centrálny register dlžníkov je najväčším registrom na svete. Jeho databázy sú tvorené z národných registrov a sú vzájomne prepojené. Cieľom registra dlžníkov je ochrániť podnikateľský subjekt pred zlou investíciou alebo naopak výrazne zvýšiť vymáhateľnosť jeho pohľadávok. Len vďaka systému CERD dlžník - neplatič nemá šancu vyhnúť sa záväzkom prípadným vysťahovaním sa do iného štátu alebo zneužívať bežnú prax, že ho v zahraničí nikto nepozná, nemá o ňom informácie, že ho nikto nebude žalovať.

Pre vyhľadávanie dlžníkov a neplatičov v Centrálnom registri dlžníkov je potrebné vykonať bezplatnú registráciu a po prihlásení postupovať podľa podmienok registra k dokonalej aktivácii.