Vyhľadanie Firmy

Zistite dlhovú histórii u Gorilla SuppZ s.r.o..

IČO


53148053

Právna forma


Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa


Budatínska 16
85106 Bratislava - mestská časť Petržalka

Predmet činnosti

 • Chov vybraných druhov zvierat
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 • Poskytovanie služieb v rybárstve
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
 • Výroba potravinárskych výrobkov
 • Výroba kŕmnych zmesí
 • Výroba nápojov
 • Textilná výroba
 • Odevná výroba
 • Spracovanie kože
 • Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
 • Výroba koksu a rafinovaných produktov
 • Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
 • Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 • Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
 • Keramická výroba
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Výroba bižutérie a suvenírov
 • Výroba hudobných nástrojov
 • Výroba hračiek a hier
 • Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
 • Výroba sviečok a tieniacej techniky
 • Výroba zdravotníckych pomôcok
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Sťahovacie služby
 • Prevádzka malých plavidiel
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Prevádzkovanie úschovní
 • Kuriérske služby
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
 • Vedenie účtovníctva
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
 • Zadávanie klinického skúšania liečiv
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Dizajnérske činnosti
 • Fotografické služby
 • Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
 • Služby požičovní
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Informačná činnosť
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Administratívne služby
 • Verejné obstarávanie
 • Prevádzkovanie jaslí
 • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
 • Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
 • Poskytovanie sociálnych služieb
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
 • Služby súvisiace so skrášľovaním tela
 • Poskytovanie služieb osobného charakteru
Výpis z obchodného registra
Aktualizované dňa 17.08.2020
Ďalšie firmy