Exekútor JUDr. Kešeľak Michal Pozastavenie výkonu funkcie

Kontaktné informácie na exekútora JUDr. Kešeľak Michal Pozastavenie výkonu funkcie

Obvod
Spišská Nová Ves
Adresa
Mlynská č. 2, 05201 Spišská Nová Ves
Telefón
053/4414747
Fax
053/4414747
Email
michal.keselak@ske.sk
IČO
36153460
Evidenčné číslo
80
Zastupujúci exekútor
Ing. JUDr. Kešeľak Radoslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020