Exekútor JUDr. Kučerová Viera Prerušenie výkonu funkcie

Kontaktné informácie na exekútora JUDr. Kučerová Viera Prerušenie výkonu funkcie

Obvod
Holíč
Adresa
ul. A. Dubčeka 3558/78, 90851 Holíč
Telefón
0918 873 043
Fax
034/6685810
Email
viera.kucerova@ske.sk
IČO
37851390
Evidenčné číslo
287
Zastupujúci exekútor
JUDr. Dobiašová Jana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020