Exekútor JUDr. Poláková Miroslava

Kontaktné informácie na exekútora JUDr. Poláková Miroslava

Obvod
Myjava
Adresa
Hurbanova č. 643, 90701 Myjava
Telefón
034/6216452
Fax
-
Email
miroslava.polakova@ske.sk
IČO
42144558
Evidenčné číslo
335
Zastupujúci exekútor
JUDr. Polák Vladimír

Aktualizované dňa: 28.09. 2020