Exekútor Mgr. Kriváň Drahomír

Kontaktné informácie na exekútora Mgr. Kriváň Drahomír

Obvod
Bratislava
Adresa
Záhradnícka 60, Bratislava 821 08
Telefón
02/204 222 22
Fax
02/204 222 21
Email
drahomir.krivan@ske.sk
IČO
50918320
Evidenčné číslo
211
Zastupujúci exekútor
JUDr. Zervan Mária

Aktualizované dňa: 28.09. 2020