Exekútor Mgr. Ritter Zuzana

Kontaktné informácie na exekútora Mgr. Ritter Zuzana

Obvod
Dunajská Streda
Adresa
Jilemnického 5498/37, 92901 Dunajská Streda
Telefón
031 5511918,-19
Fax
031 5511920
Email
zuzana.ritter@ske.sk
IČO
37844474
Evidenčné číslo
258
Zastupujúci exekútor
JUDr. Božek Albín

Aktualizované dňa: 28.09. 2020